google-site-verification=hB1_4FhGbh1OL2VluUHiRFl8B8SAoNM9shx099Yv0l0

privacy Verklaring

Privacyverklaring en cookieverklaring

Studio Nons
Laatst bijgewerkt: september 2022

In deze privacyverklaring lees je hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga. Als je een cursus bij me koopt of wanneer ik in opdracht van je werk uitvoer, gaan we een overeenkomst aan. Je leest hier wat jouw rechten zijn, wat ik met je gegevens doe en waar ik je gegevens opsla.

Contactgegevens

Manon Lichtenberg – Stokvis | Nijverdal
Studio Nons
KvK: 55666973 | BTW: NL002010105B16

Site-adres: https://www.nons.nl.

 Om een overeenkomst goed uit te kunnen voeren heb ik een aantal gegevens van je nodig, namelijk in ieder geval je naam en e-mailadres. Wellicht geef je mij zelf meer informatie zoals je telefoonnummer, adres, social media gegevens of je upload een profielfoto in de online leeromgeving. Dat betekent dat ik ook die gegevens van je bezit.

 Studio Nons maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik van verschillende dienstverleners om haar diensten goed uit te kunnen voeren. Hieronder zie je per type dienstverlener welke gegevens ik hierin van jou verwerk en waarom.

 Boekhouding/Administratie

Voor het factureren en het verwerken van betalingen, maak ik gebruik van Plug&Pay en Mollie. Deze partijen verwerken de basisgegevens zoals je naam, e-mailadres en bankgegevens. Deze gegevens moeten verwerkt worden, omdat dit onderdeel is van het uitvoeren van de overeenkomst en omdat ik aan mijn wettelijke verplichting tot het versturen van facturen moeten voldoen. Ik bewaar deze gegevens zeven jaar volgens de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

E-mail

Als je een aankoop doet via onze website, ontvang je vervolgens geautomatiseerde e-mails zodat je daadwerkelijk toegang tot de cursus kunt krijgen. De software die ik daarvoor gebruik is MailBlue. Voor gewone mailcorrespondentie gebruik ik Gmail. In deze situaties verwerk ik jouw e-mailadres en naam. Daarnaast kun jij je aanmelden voor de sketchmail (nieuwsbrief). In dat geval verwerk ik ook  je e-mailadres en naam. Dit gebeurt alleen op basis van jouw toestemming en deze toestemming kun je altijd intrekken. De verwerkingen die ik heb gedaan toen de toestemming nog wel geldig was, blijven gewoon rechtsgeldig.

Online leeromgeving
De cursussen worden gehost op het platform van the Huddle. Om jou toegang te verlenen tot dit platform, verstrek ik aan Huddle je e-mailadres. Meetings/Livesessies Livesessies vinden plaats via Zoom. Jij ontvangt een link om deel te kunnen nemen aan deze sessies. Om in te loggen bij de meeting, heb je een Zoom-account nodig. Je maakt dit account zelf aan: wij verstrekken jouw gegevens zelf niet aan Zoom. In meetings mag je er zelf voor kiezen of je jouw camera aanzet of niet en welke naam je laat zien.

Reviews
Voor het opvragen en verwerken van reviews, maak ik gebruik van mijn mailprogramma’s. Hiervoor stuur jij je (bedrijfs)naam, e-mailadres en de daadwerkelijke review naar een van mijn mailadressen zodat ik deze informatie kan gebruiken. Ik zal altijd om toestemming vragen voordat ik de review deel onder vermelding van je naam. Wil je dat ik jouw review niet langer gebruik? Dan verwijder ik de informatie. Als je mijn account tagt op social media, geldt dit als toestemming voor mij om te mogen delen.

Hoe lang bewaar ik gegevens?
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Ben jij klant en hebben we een overeenkomst met elkaar? Dan bewaar ik je gegevens (denk aan factuur- en betaalgegevens) tot zeven jaar na het beëindigen van onze overeenkomst. Dat is de wettelijke bewaartermijn die de Belastingdienst hanteert.

Heb jij alleen contact opgenomen en is er geen overeenkomst tot stand gekomen? Dan bewaar ik je gegevens maximaal twee jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop of geef jouw gegevens niet aan derden en ik zal jouw gegevens alleen aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld als ik gebruik maak van software van derden (zoals je hierboven hebt kunnen lezen). Ook kan ik gegevens aan derden verstrekken om op die manier te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Studio Nons, worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Nons blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens naar de VS
Ik werk ook samen met partijen die niet in de EU zijn gevestigd, maar in de Verenigde Staten. In deze gevallen heb ik onderzoek gedaan naar welke beveiligingsmaatregelen deze partij heeft genomen om jouw gegevens te beschermen (zoals encryptie en pseudonimisering) en maak ik per partij een risicoafweging.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Jouw rechten
Op basis van de AVG heb jij bepaalde rechten: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Nons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar team@nons.nl. We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen één maand.

Klachten
Je hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Studio Nons neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op. Heb je vragen? Neem dan contact op via team@nons.nl. Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden. Raadpleeg altijd de meest actuele versie op de website.

 

 

Cookieverklaring

Het gaat in deze cookieverklaring niet alleen over cookies, maar ook over vergelijkbare technieken die worden behandeld als cookies.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Hiermee kunnen persoonsgegevens worden verzameld.

Welke cookies gebruikt Studio Nons?
Functionele cookies

Ik maak gebruik van cookies om gekozen persoonlijke instellingen en voorkeuren van een website (zoals de taalinstellingen) te onthouden, zodat je de website steeds makkelijk weer kunt bezoeken. Analytische cookies
Met analytische cookies breng ik het gebruik van de website in kaart. Ook analyseer ik de mate waarin mails worden geopend of gelezen, om op die manier de mails te verbeteren.
Voor cookies maak ik gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. Google Analytics is privacy vriendelijk, zodat traceren op individueel niveau onmogelijk is. Zo wordt het laatste octet van het IP-adres weggelaten en ‘gegevens delen’ is uitgezet.

Marketing cookies
Op de website wordt gebruik gemaakt van de Facebook-pixel. Dat maakt het plaatsen van advertenties voor onze doelgroep eenvoudiger. Voor meer informatie over deze Facebook-pixel, verwijs ik graag naar de privacy- en cookieverklaring van Meta.

Daarnaast maak ik gebruik van cookies van Vimeo, om video’s te laten zien op mijn website. Deze partij onthoudt jouw voorkeuren. Voor informatie over deze cookies, verwijs ik naar de privacy- en cookieverklaring van Vimeo.

Toestemming voor cookies
Functionele cookies worden standaard geplaatst. Voor de overige cookies vraag ik toestemming die je actief moet geven. Geef je geen toestemming? Dan worden er geen cookies geplaatst. Je kunt jouw toestemming voor het plaatsen van cookies intrekken door het plaatsen van cookies te weigeren of via je browserinstellingen cookies te deactiveren of te verwijderen.